Stowarzyszenia

Duplo Polska jest członkiem Polskiej Izby Druku, uczestniczy w licznych konferencjach i seminariach organizowanych pod patronatem tego stowarzyszenia.

Duplo na świecie jest członkiem organizacji CIP4, która pracuje nad rozwojem przemysłu poligraficznego i formatem JDF.