Sterowanie z kontrolera PC

Łatwe i szybkie programowanie

Cyfrowy system iSaddle to automatyczna linia do oprawy zeszytowej,
która w jednym przebiegu biguje, szyje i falcuje pobrane wcześniej arkusze.
Wszystkie ustawienia i programowanie maszyny odbywają się
automatycznie z kontrolera PC. Operator może stworzyć i zapisać
nieograniczoną ilość zadań i przywołać je w dowolnym momencie.
Wszelkie korekty zaprogramowanych prac mogą zostać
natychmiastowo dodane z dokładnością ustawień do 0,1 mm.

 


Broszury w formacie albumowym

Zróżnicowane formaty

System iSaddles produkuje broszury bardziej płaskie niż klasyczne systemy do oprawy zeszytowej dzięki temu, że posiada w linii bigowanie
i falcowanie. Narzędzia bigowania i falcowania ustawiają się automatycznie w zależności od grubości danej broszury. Programowanie prac również odbywa się w pełni automatycznie, zmiana formatu z broszury A4L do A5 lub mniejszej zajmuje zaledwie kilka sekund.


Elastyczna produkcja

Podajnik cyfrowy DSF-2200

W cyfrowym systemie Duplo iSaddle rolę automatycznego podawanie arkuszy i okładek spełnia podciśnieniowy podajnik DSF-2200. Obsługuje on prace drukowane w technologii cyfrowej ułożone w zestawy. Podajnik odczytuje znak końca zestawy tzw. „end mark” dzięki temu proces produkcji przebiega bezbłędnie. Opcjonalny czytnik kodów kreskowych pozwala na produkcję personalizowanych broszur. Na jednej tacy układamy okładki, na drugiej środki broszury, programujemy ilość arkuszy w broszurze, format arkuszy i ruszamy z produkcją.