Główne cechy

DC-646i

  • Prędkość pracy: 25 arkuszy/minutę
  • Automatyczne pozycjonowanie ustawień
  • Kreator szablonów PDF wraz z biblioteką gotowych szablonów
  • Podciśnieniowy podajnik arkuszy
  • Układarka wizytówek
  • Opcjonalne moduły do: perforacji, mikroperforacji, bigu wzdłużnego i bigu płaskiego
  • Produkcja zróżnicowanych aplikacji
  • Wysoka wydajność i produktywność

 


Biblioteka szablonów PDF

Zaprogramuj własne szablony

Wraz z oprogramowaniem do DC-646i załączana jest biblioteka szablonów PDF. To gotowe wzory prac z podziałem na ilość użytków na arkuszu,
z naniesionymi znacznikami “register mark”, paserami cięcia oraz  zaznaczonym miejscem na kod kreskowy. Każda z tych funkcji może
zostać wyłączona, według uznania użytkownika. Biblioteka szablonów
ułatwia projektowanie prac grafikom. Oprogramowanie do modelu
DC-646i umożliwia również tworzenie szablonów przez użytkownika.

 


Automatyczne programowanie

Kamera

DC-646i wyposażony został w kamerę do odczytu znacznika odpowiedzialnego za korektę przesunięcia obrazu. Urządzenie automatycznie odczytuje i koryguje obraz, za każdym razem
pozycjonując miejsce obcinania, rozcinania i bigowania
oraz wyrównując je do obrazu, a nie do arkusza.