Serwis

Poprzez bezpośredni, profesjonalny serwis chcemy zapewnić Państwa firmie wsparcie techniczne, które pozwoli na zachowanie ciągłości biznesu z minimalną liczbą przestojów. Przerwy produkcyjne wynikające z problemów z urządzeniami mogą narazić Twoją firmę na niepotrzebne koszty z powodu utraconych mocy produkcyjnych.

Firma Duplo oferuje pakiet kontraktów serwisowych, dzięki którym przestoje nie będą już dla Ciebie problemem. Każda drukarnia ma odmienną specyfikę, dlatego też oferowane przez nas kontrakty serwisowe są elastyczne i dostosowane do Twoich potrzeb biznesowym. W naszej ofercie znajdują się następujące pakiety: Komfort, Optimum i Doskonały.

Kontakt z serwisem

Pakiet Komfort

Pakiet Komfort to kontrakt serwisowy, który pozwala na zachowanie ciągłości produkcji w drukarni poprzez dostęp do zasobów serwisowych Duplo.
Przeszkolony personel serwisu technicznego Duplo będzie do Państwa dyspozycji w możliwie jak najszybszym czasie, a roczny kontrakt serwisowy Komfort obejmuje koszty dojazdów serwisu do Klienta.

Pakiet Optimum

Pakiet Optimum zapewnia ciągłość procesu produkcyjnego poprzez dostęp do wykwalifikowanego personelu technicznego Duplo. Pakiet Optimum zapewnia bezpłatny dostęp do części zamiennych z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Podczas rocznego trwania kontraktu Optimum zapewniamy 2 wizyty konserwacyjne, konsultacje techniczne przez telefon. Pakiet Optimum obejmuje również koszty dojazdów do Klienta. Poza usługami serwisowymi, Klienci pakietu Optimum mają możliwość dwukrotnego wynajęcia modułu Duplo (części systemu) do wykonania pracy. Pakiet ten oferuje również dwa dodatkowe szkolenia (pół dnia jedno szkolenie).

Pakiet Doskonały

Pakiet Doskonały to najwyższa pod względem jakości propozycja kontraktu serwisowego Duplo. Zgłoszenia serwisowe realizowane są bardzo szybko. Pakiet Doskonały obejmuje 3 konserwacje urządzeń Duplo w ciągu roku, o ich terminach Klienci są wcześniej informowani przez serwis Duplo. Pakiet Doskonały zapewnia 3 szkolenia dla operatorów (jedno szkolenie trwa pół dnia). Szkolenia można podzielić na 2 podstawowe i 1 bardziej zawansowane, jeśli będzie taka potrzeba ze strony operatorów.

Klient, który wykupi pakiet Doskonały ma zagwarantowany, bezpłatny dostęp do części zamiennych. Może również liczyć na pomoc w transporcie sprzętu Duplo podczas ewentualnej przeprowadzki.


Oferujemy również możliwość wykupu dodatkowej, przedłużonej gwarancji na urządzenia Duplo. Dzięki tej opcji po zakończeniu standardowej gwarancji maszyny Duplo będą podlegały naprawom w ramach przedłużonej gwarancji oraz dodatkowym konserwacjom.

Kontakt: serwis@duplopolska.pl