Precyzyjne cięcie za każdym razem

Znaczniki prowadzenia arkusza

Sztanca PFi Di-Cut 310 posiada dwukierunkowe odczytywanie znaczników prowadzenia wzdłuż i w poprzek arkusza. Czujniki odczytują znacznik „register mark” umieszczony w górnej części arkusza lub na jego odwrotnej stronie, co pozwala operatorowi na zmianę prowadzenia arkusza obrazem do góry lub obrazem do dołu w zależności od aplikacji. Prowadnice w sekcji podawania arkuszy ustawiają się automatycznie bez interwencji operatora. Podczas przetwarzania zadania, po odczytaniu pozycji znacznika, prowadnice ustawiają arkusz prawidłowo względem wykrojnika zapewniając poprawne cięcie.


Moduł separujący

Długi stół odbiorczy

Moduł separacji pozwala na odprowadzenie gotowych prac od ścinek (szkieletu pracy). Ścinki spadają do kosza, a gotowe pracy są wykładane na stół odbiorczy. Sztanca rotacyjna PFi Di-Cut 310 jest wyposażona w długi stół odbiorczy, który zapewnia ciągłość produkcji. Czujnik wyjścia gotowych prac odpowiada za odpowiednie układanie użytków.

 


Precyzyjne pobieranie arkuszy

Podciśnieniowy system

Sztanca PFi Di-Cut 310 pracuje w oparciu o podciśnieniowy system pobierania arkuszy. Podajnik wyposażony jest w 8 pasów ssących, separatory i regulację nadmuchu powietrza, co gwarantuje niezawodne pobieranie arkuszy. Pojemność podajnika wynosi 200 mm.