Nóż centralny do zamontowania w DKT-200. Umożliwia zwiększenie produkcji poprzez zastosowanie wycinki i drukowaniu 2 użytków na arkuszu. Dzięki temu możemy dwukrotnie zwiększyć produkcję broszur.