Na układarkę mogą być zbierane zestawy w stos lub z przesunięciem, przeznaczone do dalszej obróbki introligatorskiej.