Jako moduł opcjonalny dostępne są 2 dodatkowe, krążkowe noże do cięcia wzdłużnego, co łącznie daje 8 noży wzdłużnych. Dzięki temu modułowi można umieścić więcej użytków na arkuszu.