Opcjonalny moduł umożliwia produkcję dodatkowych aplikacji szytych narożnie lub bocznie.